ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 5
ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մեծութիւննե՜Ր Աշխարհի... | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 1
Մտածումներ | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ] 5
Յաւիտենական Երգը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 10
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի Կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 14
Կարօտ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 27
Ձիարձակարան | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ28
Խորհրդային Գրողներու Համագումարի Նախօրեակին (Յետադարձ Ակնարկ) | ՏԷՐ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ, ՇԱՔԷ31
Ընդհանուր Ակնարկ Միջազգային Արդի Գրականութեան Վրայ (1945-1965) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ38
Վաւերաթուղթ - Ընկերվարական Իրապաշտութիւն -Բ | ՍԻՆԵԱՎՍԿԻ, Ա. Դ.43
Թուրանցին Եւ Թուրանական Արշաւանքները | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 53
Սիամանթօ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 59
«Հալոցք» (Մ. Մնացականեան) / «Որոնումներ» (Ռ. Յովսէփեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]66
«Խօսքը «Բագին»Ի Մասին Է: - Խ» | 68
«Բագինը Մասնագիտացել Է»... | 69
Ուրիշ Բաներ Եւ Ուրիշ Լուեր | 71
Լու Մը Եւս | 73
Գրականութեան Ազգային Բնոյթի Մասին (Հատուած) | ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ, Ռ.74
Խմբագրութեան Կողմից | 75
Համայնավար Համերգ... | 76
«Ազգայինը, Մերը, Հայկականը» | 77
Համաստեղի Գրականութեան 50-Ամեակի Յոբելեան | 78
Մշակութային Լուրեր | 80