Զ. ՏԱՐԻ, 1967 ԹԻՒ 1
Զ. ՏԱՐԻ, 1967 ԹԻՒ 1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մհերիկը | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, Ս. 1
Ներշնչում/Միջերկրական | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 8
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 9
Կապոյտ երազ | ՇԱՀՊԱՆ18
Ի Հայաստան (գիշերով) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ19
23 ամիս բանտում - 1 | ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԻՇԽԱՆ 25
Լեւոն Գարմէն | 29
Լեւոն Գարմէն | 30
Լեւոն Ստեփանեան՝ մարդը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 31
Վայրկեանի մը համար գէթ/Հարցապնդում | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 37
Լեւոն Գարմէն՝ բանաստեղծը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]38
Փշրուած երազը | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 41
Լ. Գարմէնի անկարելի որոնումը | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]42
Իղձ | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 45
Այս ամառ... | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]46
Հայագիտութեան հարցը սփիւռքի մէջ | ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ47
Միջազգային արդի գրականութիւն - Միացեալ Նահանգներ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ53
«Ժողովուրդների բարեկամութիւնը»... Թղթի վրայ (Հայաստանեան հրատարակութիւնների առթիւ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ58
Մարսէլ Մարսոյի հետ -Զրոյց մնջախաղի մասին | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 65
Բագինի զրոյցները - Պ. Սնապեանի «Ես Այդ Շունն Եմ» - զեկուցաբեր՝ Կ. Սասունի | 68
«Էսօր լաւ է Կանց Վուր Էրեգ» | 72
«Մեր կարծիքով» | 73
... «Որուն մահը մեր ալ մահն Է» | 74
«Ամենայն անկեղծութեամբ եւ խստութեամբ» | 75
Մեր հիւրերը | 76
Իմ ծնունդը | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ77
Ծով...Ծով... | ԱԼԱՋԱՋԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ77
Տերեւ | ՆՈՐԵՆՑ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ77
Ախուրեան | ՍԱՐՄԷՆ77
Զեկոյց-Կոչ ուղղուած բոլորին, ամէն տեղ | ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ՅՈԲԵԼԻՆԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ78