1967-4
1967-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Լաւատեսը եւ յոռետեսը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Խոստացայ կատարել իր կամքը | ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ, ՇԱՔԷ16
Առաջին մեղքը/Le Premier Peche | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]18
Ո'չ, սուտ ան այդ բոլորը... | ՓԱԹԱՆԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ22
Եղիշէ Չարենց | 26
11. Մ...-ի յիշատակին | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ27
«Ես կ'ապրիմ» | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.31
«Բագին»ի զրոյցներէն - «Բանտարկեալները» | 36
Բանտարկեալները | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ37
Եղերերգ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 41
Կ'ուզեմ ստեղծագործութիւններս հրատարակել Հայերէն» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ԱԼԻՍԻԱ42
Մօրուքը | ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ44
Գրական արդի հոսանքներ | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]47
Գրականութեան եւ գրագէտներուն կաշկանդումները Սովետական կարգերու տակ -3 | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]51
Համահայկական Համաստեղը | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, Յ. Խ.57
«Սարերու Ասլանը» (Հեղինակ Կ. Սասունի) | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ59
«Այրուող Այգեստաններ» (Հեղինակ՝ Գուրգէն Մահարի) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]63
Վկայութիւն մը Արամի մասին | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, ՕՆՆԻԿ70
Այրող վէրքեր | [ԲԱԳԻՆ]71
Վերապատուելի մը եւ ուրիշ վէրքեր | [ԲԱԳԻՆ]72
Կէս Հպարտութիւն Եւ Կէս Ողբերգութիւն | [ԲԱԳԻՆ]73
Ձեռագրերուն Եւ Խախտած Վարկի Մը Մասին | [ԲԱԳԻՆ]74
«Բագին»Ի Զրոյցները - Արդի Գրական Քննադատութեան Ըմբռնումները | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ75
Եդ. Պօյաճեանի Դէմքերէն - «Գ. Զօհրապ» | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]77
Թատերական Գրականութեան Դժուարութիւնները | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]79