1968-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ռուբէն Դարբինեան | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 1
Cheque | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 5
Նետաձիգ արէշը | ԱՄՈՒՐԵԱՆ, Ա. 15
«Հպարտ ազգը» (Հերի Գունտաքճեանին պատմածը) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 18
Ձայնը | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս.22
Մինակ Սասունցի Դաւիթը չէ որ փոփոխակներ ունի... | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ24
Բառերը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 30
Պատմաբան Ա. Բանաեանի շռնդալից գիրքը | ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԱՐԱՄ31
Ուրիշին ամուսինը (վէպ) | ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 35
Մուտք (Միջնադարեան բանաստեղծութիւն) | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, ՄԻՆԱՍ45
Հայոց արեւելից կողմանք - 5 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]51
«Սալեմի վհուկները» | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]58
«Ո՞րն է ճշմարիտը» | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]61
«Գէորգ Մելիտինեցի» | 64
«Հայկ Սէրէնկիւլեան» | 65
«Տառապանք» (հեղինակ՝ Մ. Իշխան) | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]66
«Պանդոկ» (հեղինակ՝ Ա. Հայկազ) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]68
«Զարեանը օրինակելը դժուար բան մը չէ» | 70
Օրագիր սարատոկայում (հատուած) | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ71
«Ընկեր Մուրատին եւ իր ձիուն կայծակնավազ» | 72
Վարուժանը եւ «Աստղիկը» | ՊԱՏՐԻԿ, ԱՌԱՔԵԼ73
Բեգաս | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]75
«Ամենակարեւորը ինձ համար» | 78
Ամերիկահայ նկարչի ցուցահանդէսը (Մինաս Մինասեան) | 80