1969-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Տարբերութիւնը կենդանեաց եւ մարդոց միջեւ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Ափսոսում եմ | ԱՐՄԱՆՏ5
Ալիքնե՜ր կան…/ Քերթուածներ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 5
Տէր-Տէր ամուն անիծեց -1 | ԵԱՂՈՒՊԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 8
Ծառը | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ19
Գերեզմաննոցը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ20
Պաշտօնական հրաւէր | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 23
Շէնքը... | Ղ[ԱՐԻՊԵԱՆ], ԺԻՐԱՅՐ 27
Ծաղիկներուն վիշտը/Պատրանք | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ30
«Կռունկ» | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, Ա.31
Երկունք | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ35
Երկար սպասեցի | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ36
Ժագ Յակոբեանի հայրենասիրական երգերը | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 39
Մտածումներ ցանկութեան եւ գեղեցկութեան մասին | ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ45
Ակնարկ հայ ճարտարապետական պատմութեան | Օ[ՐԱԳԵԱՆ], Ա[ՐՏԱՇԷՍ]53
Գրական մրցանակներ | 63
Բաց նամակ՝ Պրն. Լուի Արակոնին (Կա'Րճ) | ՓԻՎՕ, ՊԷՐՆԱՐ68
«Աչքեր» (Հեղինակ՝ Աբրահամ Ալիքեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]70
«Արմատ եւ Էութիւն» (Հեղինակ՝ Ալիսիա Կիրակոսեան | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 73
Հայկ Ղազարեանի «Արեւմտահայերի սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական կացութիւնը 1800-1870» | Մ[ԿՐՏՉԵԱՆ], Լ[ԵՒՈՆ]76
Արսէն Երկաթի 50-Ամեայ գրական գործունէութեան յոբելինական յանձնախումբ | 80