1969-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մահուան Կամուրջը (Վէպ) - 1 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Բանաստեղծին Բողոքը | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 9
Հանրակառքի Կանգառում | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 13
Աղջկայ Քարը (Լեգենդ) | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ 22
Քիչ Մը Ամէն Բան Էր | ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 27
Նանիս Կ'Ըսէ /Տուայտանք /Ծաղկամանս/ Վերջին Նուագը/ Կարաւաններ | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ31
Տէր-Տէր Ամուն Անիծեց - 2 | ԵԱՂՈՒՊԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ32
Արուեստը Կեանքին Մէջ | Փ. Պ.37
Եւս Մի Պատմական Հերոսամարտի Հետքերով | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
Էջմիածնայ Մայր Տաճարը | ՕՐԱԳԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ58
«Հին Աստուածներ» (Բեմադրութիւն՝ Պերճ Ֆազլեանի) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]66
«Ժան Կապրիէլ Պորկման» (Բեմադրութիւն՝ Ժ. Սարգիսեան) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]68
«Գրական Թերթ»Ի Հարցարան Եւ Պատասխաններ | 69
Հայաստան 1915-1965 (Թարգմ.՝ Վահագն Դաւթեան) | ԿՈՏԷԼ, ՎԱՀԷ76
Մշակութային Լուրեր | 80