1971-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Իշխան Փիլիպոսի վերջին բաղձանքը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Ահա', դարը մեր | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ 14
Սէրը ցանկապատերի տակ -5 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 16
Ցայգահանդէս | ՇԱՀՊԱՆ23
Ի Եդեմ ննջեց | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ26
Նոր Հայաստանիս յիսնամեակին | ՇԻՐԱԶ, Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ]31
Հայկական ուղեւորավէպ- 1 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.32
«Սպիտակ թղթի առջեւ» (Հայաստանի Գրողներու 6Րդ Համագումար) | 43
Զրոյց Բենիամին Թաշեանի հետ - 1 | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ44
Գրագէտը Խրիմեան Հայրիկի մէջ - 1 | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]53
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն եւ հակա-թատրոն - 3 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ66
«Կորստական Թոյներ» (Պօղոս Սնապեան) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]74
«Կորստական Թոյներ» (Պօղոս Սնապեան) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 75
Ձեռագիրներ | 80