1971-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Աշոտ Ողորմած՝ Սքանչելագործ Արքայ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Լէյլին Ու Մէջնունը | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 10
Սէրը Ցանկապատերի Տակ -6 Եւ Վերջ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 14
Նկարիչը Եւ Արեւը | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]24
Հայկական Ուղեւորավէպ - 2 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.25
Իմ Տառապած, Իմ Փառապանծ... | 35
Գոյութենապաշտ Փիլիսոփայութեան Ընկերային Ներկցորդութիւնը (Ա.) | ԹԷՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ38
Գրագէտը Խրիմեան Հայրիկի Մէջ -2 | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]45
Պեթհովէնի «3 Ոճեր»Ը Իր Գլխաւոր Յօրինումներուն Ընդմէջէն | ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ58
Զրոյց Բենիամին Թաշեանի Հետ -2 Եւ Վերջ | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ69
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն Եւ Հակա-Թատրոն -4 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ77