1971-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Եղերերգ... | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Սիրտ իմ խելառ /Թմբիր/ Այնքան մօտիկ ես ինձ/ Անհաւասար մի կռիւ Է | ԱՐՄԱՆՏ 12
Շունը շապիկ է հագեր... | ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ14
Սարդը | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ22
Հայկական ուղեւորավէպ- 3 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.24
Յետ երկարատեւ հիւանդութեան | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ32
«Յանուն եւ ընդդէմ» | 43
Յանուն եւ ընդդէմ «Ռեալիզմի նախահիմքերի» | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ44
Գոյութենապաշտ փիլիսոփայութեան ընկերային ներկցորդութիւնը - 2 եւ վերջ | ԹԷՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ56
Կնոջ մը կեանքը (Զապէլ Եսայեանի գրական ժառանգութեան ընդմէջէն - 1 | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՍՈՆԱ64
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն եւ Հակա-թատրոն - 5 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ72
Տէր ողորմեա'... | 76