1971-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երբ այլեւս պէտք չունին... | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 1
Երբ Պօտլէր կը կարդայինք... | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ7
Սէրը ցանկապատերի տակ - 4 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 8
Խօսք՝ Շիրազին եւ Երկրին՝ Նայիրի | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ20
Ոճրագործին հոգեվարքը | ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ Է., Ս.25
Ոճրագործին հոգեվարքը | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ25
Հսկան երբ արթննայ... | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ43
Կենսագրական կ'ուզեն... | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ44
Վերստին յաւելուած | 49
Ի Խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ | ԹՈՐԳՈՄ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ (ԹԱՐԳՄ.)50
Ի Խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ | ԽԵՐԱՆԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ (ԹԱՐԳՄ.)50
Ի Խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ (ԹԱՐԳՄ.)50
Պէրթրանտ Ռասըլ | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ62
«Անծանօթ Հոգիներ» (Հեղինակ՝ Յակոբ Կառապենց) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]65
«Կորստական Թոյներ» (Պօղոս Սնապեան) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]70
«Կոլեկտիւ ուժերով» | 76
Իսկ Այժմ՝ Եղիշէ Չարենցի պատասխանները | 77