1972-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բարով եկաւ, բարիք եղաւ, բարով գնաց | 1
William Saroyan: ''C'est la rue qui a ete ma veritable ecole'' | PORTRAIT2
Ուիլեըմ Սարոյեանի հետ («Լ'Օրիան-Լը Ժուռ»ի զրոյցը) | ԱՔԱՐ, ՄԻՐԷԶ 3
Ուլիեըմ Սարոյեանի հետ («Տէյլի Սթար»ի զրոյցը) | ԽՈՒՐԻ, ՐԱՀՄԻ Ժ. 9
«Ես մարդկային եմ» | ՐԻՀԱՆԻ, ԱՄԻՆ ԱԼՊԷՐԹ16
Սֆինքսը | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ19
Խափշիկը, Ամերիկացին եւ Հայը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.20
Կեռասը | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ26
Անապատ X Աքսոր = Ես | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ30
Հայկական ուղեւորավէպ - 11 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.31
Հայաստան | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ36
Դատավարութիւն անդենականին մէջ | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ38
Երկու նամակներ | 45
Պ. Սեւակի առաջին բանաստեղծութիւնը | 46
Պարոյր Սեւակի նամակներէն | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ47
Իրականութեան ընթացքը եւ գաղափարախօսական գործօնները | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]58
Երկխօսութիւնը գեղարուեստական արձակում | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ66
«Մանուկն ու Մարդը» (Հեղինակ՝ Երուանդ Պարսումեան) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ71
Հաղորդագրութիւն (Հայկ Սէրէնկիւլեան Գրական Մրցանակ) | 80