1975-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հացի Եւ Օդի Պէս Անհրաժեշտ | 1
Այսօր Մի Մարդ Սպաննեցին Այգում | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 2
Անձնաթուղթ (Հայացուց՝ Ս. Կիրակոսեան) | ԷԼ-ՀԱԺ, ՈՒՆՍԻ 10
Խաւարը / Կէտը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ 13
Մարդաձին | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ17
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 6) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]18
Նոր Կորուստներ | 29
Ինքնօրօրում/Թէ Որ Մեռնի... | ԳԱՌՕՆԷ, Ա[ՐԱՄ]30
*** | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԳՈՒՄԵԴԻՆ31
Խոստովանութիւն | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ԱՐՇԱԼՈՅՍ32
Տպագրական Դաւեր... | 33
Բարոյագիտական Շեշտը Փոլիսոփայութեան Մէջ (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]40
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 9) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ47
Բարութեան Ասպետ Հայ Գրագէտը՝ Ուիլեըմ Սարոյեան | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ58
Փարաճանովի Համար... | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ62
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 4) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ65
Խորագիրը Նկարով... | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]72
«Ցայտաղբիւները Անապատներու Մէջ» (Տ. Վարժապետեան) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]76
«Սիրոյ Երգեր» (Հեղինակ՝ Նահապետ Քուչակ, Թարգմ. Վահէ Կոտէլ) | 76
Անականջ Եսասիրութիւններ | 77
Մ. Իշխանի Յոբելինական Հանդիսութիւնը | 78