1977-11

ԲԱԳԻՆ, ԺԵ.-ԺԶ. ՏԱՐԻ,
1977 ԹԻՒ 11

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Կարօ Սասունիին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յարգալիր, Հերոսապաշտ, Սրտազեղ (Կ. Սասունիի Մասին) | 1
Կ. Սասունիի Դիմանկարը | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԵՂԻԱ2
Ռուբէնի Նամակը Կարօ Սասունիին | [ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ] ՌՈՒԲԷՆ 17
Նախաբան / Դաւթի Եւ Մելիքի Մենամարտը («Սասունցի Դաւիթ») | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]20
Նշխար Մը Կարօ Սասունիէն | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]30
Նամակ՝ Մուշեղ Իշխանին | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]32
Ցուլը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]34
Կ. Սասունի | ՆՈՒՐԵԱՆ, Ա[ՇՈՏ]37
Կ. Զարեանի Նամակները՝ Կ. Սասունիին | 38
«Բագին»Ի Հարցաթերթիկը | 41
Հարցաթերթիկին Պատասխանը | ՎԱՀԷ-ՎԱՀԵԱՆ42
Հարցաթերթիկին Պատասխանը | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]45
Հարցաթերթիկին Պատասխանը | ՓԵՀԼԻՎԱՆԵԱՆ, ԱՐՓԻՆԷ48
Հարցաթերթիկին Պատասխանը | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ԺՈՐԺ50
Մանկավարժական Մամուլը Այժմեան Հայաստանում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]52
Հայոց Ուսուցիչ | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՄԱՐՕ59
Պատանու Գլուխը Ոչ Թէ Անօթ Է, Որ Պէտք Է Լցնել, Այլ Ջահ, Որ Պէտք Է Բոցավառել | «ԳԱՐՈՒՆ»60
Ամենակարեւորը՝ Ուսուցիչը | ՂԱՋՈՅԵԱՆ, ՀՌԻՓՍԻՄԷ63
Այս Ոգիով | ԱՃԱՌԵԱՆ, ՀՐ[ԱՉԵԱՅ]64
Եւ Այս Պատրաստութեամբ | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ64
Էնոնք Ողջ Մնան... | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]3