1977-12

ԲԱԳԻՆ, ԺԵ.-ԺԶ. ՏԱՐԻ,
1977 ԹԻՒ 12

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Եղիշէ Չարենցի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Ոսկի Երակը Հնամեայ Ցեղիս» | 1
Եղիշէ Չարենցն Ու Ես | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, ՆԻԿՈԼ 7
Տաղ Անձնական | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ14
Ծիածան | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]15
Չարենց - Նամէ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ16
Ողջակիզուող Կրակ/Տաղարան/Էմալէ Փրոֆիլը Ձեր/Տրիոլետներ | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]18
Եղիշէ Չարենց | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]21
Փողոցային Պչրուհուն - Շան Կարօտներ/Շամիրամ | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]28
«Ընդյատակում»... / «Եւ Ո'Չ Մի Խօսք» | 30
Եղիշէ Չարենց | ՄԱԶՄԱՆԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ32
Եղիշէ Չարենց | ՍԱՐԵԱՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ33
Գրական Լեզուի Ուղին Գռեհկութիւնը Չէ | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ԲԱՂԻՇ34
Ես Իմ Անուշ... | 37
Մահուան Տեսիլ | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]39
Նամակ՝ Գրիշա Ադամեանին | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]40
«Գանգրահեր Տղան» | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]42
Հրաշալի Լուսաբաց | 44
Ես Այն Չեմ Այլեւս / Լենինն Ու Ալին | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]45
Երանի՜... | 47
Եղիշէ Չարենց | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ48
Մայկոպէն Բանկօօպ | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]50
Ձիու Մռութ | 51
Դիմում | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]52
Անիծեալ Անցեալով... / «Անմահութեան Հիմքը»... | 54
Եղիշէ Չարենց | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ56
Չարենցի Տրամը | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ]58
Չարենց | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ59
Կապուտաչեայ Առասպել | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ65
Կամաւորական Կենսագրութիւն... / Մոսկուայի Մէջ... | 66
Ծանօթութիւներ «Գիրք Ճանապարհի»Ի Մասին | 68
Եօթը Խորհուրդ Քաղաք Կառուցողներին | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ68
«Գիրք Ճանապարհի»Ն Եւ Ա. Խանջեան | 72
Մահուան Տեսիլ (Հատուած) | ՉԱՐԵՆՑ, Ե[ՂԻՇԷ]73
«Կարծիքնե՜Ր» Պատմութեան Համար | 74
Քննադատական Բարեշրջում | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, Վ. Ա.75
Պատգամ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ 77
Հանդիպում Եղիշէ Չարենցի Հետ | ԿԻՐՊՈՏԻՆ, ՎԱԼԵՐԻ78
Ռուս Կոկորդիլոսը... | 79
Սասունցի Դաւիթ (Հատուած) | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ80
«Գիրք Ճանապարհի»Ի Ձէնով -Օհանը | 81
Վերադարձին Գաղտնիքը... (Չարենցի Առիթով) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ82
Ի Գիտութիւն ... / «Խնամքով Թաքցնում Էին»... | 84
«Սոմա» Պոեմին Առաջին Էջին Ձեռագիրը | 86
Իմ Մահուան Օրը... | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ87
Հրապարակման Առթիւ | ՉԱՐԵՆՑ, ԱՐՓԵՆԻԿ88
Չարենցը Ձեռագրերում | ՉԱՐԵՆՑ, ԱՆԱՀԻՏ 90
Ակսելին, Արմէնին, Մահարուն | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ94
Բանաստեղծի Կեանքին Վերջին Տարիները | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]96
«Ի Խորոց Սրտի Խօք Ընդ Աստուծոյ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ106
Ողբ՝ Կորուսեալ Թուղթերու | 108
Ձիւնէ Երկիր, Ձիւնէ Երազ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ109
Աղասի Խանջեան / Ակսել Բակունց | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ110
Հետաքրքրական Նոթեր | 112
Քի'Չ Պոռա, Չարենց... | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ113
«Մի Չեչոտ, Ցածրաճակատ Կինտօ» | 114
Եղիշէ Չարենց (Ծննդեան 70 Եւ Մահուան 30Ամեակին Առիթով) | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ՈՒԻԼԵԸՄ115
Պզտիկ Ճշդումներ | 119
Քերթուածներ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ120
Դուրս Մնացած Թուղթեր | 121
Մահացել Է 1937Ի Նոյ. 29Ին, Երեւանում | 122
... Չարենցի Գերեզմանը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ123
Վ. Թոթովենց Եւ Եղիշէ Չարենց | 124
Չարենց՝ Չարենցի Մասին | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ125
Եղիշէ Չարենց | 131
Շնորհակալ Գործ Եւ Շնորհակալութիւն (Ալմաստ Զաքարեանին) | 132
«Բագին»Ի 1976-1977-Ի Բովանդակութիւնը | 133