1979-1-2

ԲԱԳԻՆ, ԺԸ. ՏԱՐԻ,
1979 ԹԻՒ 1-2

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Վ. Թէքէեանի, Զ. Եսայեանի եւ Սիմանթոյի 100ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երկիւղած Յարգանքով (Վ. Թէքէեանի, Զ. Եսայեանի, Սիմանաթոյի Ծննդեան 100Ամեակ) | 1
Վահան Թէքէեան | 2
Վահան Թէքէեան | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]3
Ամիս Մը Վահան Թէքէեանի Հետ | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 4
Զ. Սիւրմէլեան՝ Վ. Թէքէեանի Մասին | 12
Վ. Թէքէեան՝ Զ. Սիւրմէլեանի Մասին | 12
Օշական, Վ. Թէքէեան Եւ Զաւէն Սիւրմէլեան, 1922Ին, Պոլիս | 13
Արցունք Եւ Քերթուած | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս.14
Կենդանութիւն Հայրենի | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ15
Վահան Թէքէեան (Ծննդեան Հարիւրամեակին Առիթով) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ16
Sonnet | ARVERS, FELIX19
Հնչեակ (Թարգմն. Վ. Թէքէեան) | ARVERS, FELIX19
«Այգեկութ»Ի Մասին | ԱՃԷՄԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ20
«Այգեկութ» (Ձօն՝ Վ. Թէքէեանին) | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ20
Հանըմը... | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ21
Խոհական Կերպարը | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ22
Քեզ Վերջապէս... | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ24
Հպանցիկ Մտածումներ՝ Թէքէեանի Սիրերգութիւններուն Մասին | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ26
Իր Սերունդին Մէկ Հատիկը | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]28
Մէկ-Հատիկս | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ29
The Armenian Church («Արմինեըն Տայճէսթ») | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ30
(Վ. Թէքէեանի Քերթուածներուն Մասին) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ31
Զապէլ Եսայեան | 32
Զապէլ Եսայեան | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, Ա[ՐՏԱՇԷՍ]33
Զապէլ Եսայեան Կամ Գրականութեան Տաճարէն Ներս | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ34
Հարիւրամեայ Բայց Դեռ Երիտասարդ Կինը | ՇԱՀԱՆԱԴՈՒԽՏ43
Զապէլ Եսայեան (Հարիւրամեակին Առթիւ) | ՏԱՏՐԵԱՆ, ԱՏՐԻՆԷ47
Զ. Եսայեանի Գործերուն Մասին | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՍՈՆԱ53
Սիամանթօ | 54
Սիամանթօ | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ55
Սիամանթօ | ԵՍԱՅԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ56
Սիամանթօ | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ56
Մահուան Տեսիլ | ՍԻԱՄԱՆԹՕ57
Սիամանթօ՝ Մարդը Եւ Արուեստը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ58
Քրիստափոր Միքայէլեան | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ66
Հողին Ձայնը | ՍԻԱՄԱՆԹՕ67
Զղջումին Թափօրը | ՍԻԱՄԱՆԹՕ68
(Սիամանթոյի Եւ Վահրամ Փափազեանի Մասին- Լուսանկարով) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ69
Ոգեկոչող Ձայնը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ70-73
Հանդիպեցայ Իրեն / Մայիս | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՄԱՆՆԻԿ74
(Իսահակեան Եւ Սիամանթօ Ժընեւի Մէջ, 1911Ին - Լուսանկարով) | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՍԵՐՈԲ75
Սիամանթօ... Ադամանդեայ Բանաստեղծ | ՊԱՐՈՅՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ76-79
(Սիամանթոյի Մասին) | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ80
(Սիամանթոյի Մասին) | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ80
Սուրիս Կայծերուն Առջեւ | ՍԻԱՄԱՆԹՕ81
Սիամանթօ | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ82
Զաւարեանի Հոգին | ՍԻԱՄԱՆԹՕ85
Վշտի Եւ Յոյսի Մեծ Երգիչը | ԱՐՄԱՆ, ԱՐԱՄ89
(Սիամանթօ - «Մեհեան») | 90
Գիւտին Փառքը | ՍԻԱՄԱՆԹՕ91
Անձնական Յուշ Մը - Սիամանթօ | ՄԱՌԱՆՋԵԱՆ, ՄԵՍՐՈՊ92
Անգիտական Սաւառնումներ | 95
Գրական Վարպետութեան Ճանապարհը | Հ. Թ.98
Սիամանթօ | ՏԱՐՕՆՑԻ, ՍՈՂՈՄՈՆ99
Վկայութիւններ [Սիամանթոյի Մասին] | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ100
Վկայութիւններ [Սիամանթոյի Մասին] | ՆՈՐԵՆՑ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ100
Սիամանթօ | ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԵՍԻԼ101
Հաստատումներ | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ]102
Հաստատումներ | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՀՐ[ԱՉԵԱՅ]102
Սիամանթօ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ103
Սիամանթօ Նամակներուն Ընդմէջէն | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ105
Սիամանթոյի Նամակներէն | ԵԱՐՃԱՆԵԱՆ, ԱՏՈՄ109
(Սիամանթոյի Մասին) | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ111
(Խմբագրութեան Կողմէ) | 112