1979-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սառնարանէն Ելած Մարդը (Թատերախաղ Չորս Արար) (Շար. 1) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 1
Օրեր՝ Ցուրտ Հորիզոններուն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ16
Ես Թուրք Չեմ... / Հարսին Ոտքը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ18
Ընդհատում Եւ Չգոյութիւն/ Պատկերավէպ/ Ախտաճանաչում/Վերջ Ուշացած Արկածով/ Կենցաղ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ27
Զինադուլ 27... (Շար. 1) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 30
Անփութութիւն/Փոքրիկ Դեւը | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ44
Սոլժենիցինի Պատգամը (Հայացուց Տաթեւ Եպիսկոպոս) | ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ45
Լիպարիտ Նազարեանց | 60
Եփրատի Ափին (Թարգմ. Լիպարիտ Նազարեանց) | ՆԵՄԻՐՈՎԻՉ-ԴԱՆՉԵՆԿՕ61
Յարգոյ Տէր Խմբագիր («Եփրատի Ափին»Ի Առիթով) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]63
Պզտիկ Յաւելում Մը («Եփրատի Ափին»Ի Առիթով) | 65
Արուեստի Էութիւնը Եւ Նիւթը | ՆԱԶԱՐԵԱՆՑ, ԼԻՊԱՐԻՏ66
Վտանգաւոր Անկիւնադարձ (Գէորգ Արշակեան) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ69
Մարգարէուհին Մինչեւ Աղբիւրները Երկարող Իր Երկար Վարսերով (Ունսի Էլ Հաժ) | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ72
Բանաստեղծութիւն (Գէորգ Կառվարենց) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ74
Պարկաներու Պարտէզին Մէջ | ԿԱՌՎԱՐԵՆՑ, ԳԷՈՐԳ76
Մշակութային Լուրեր | 77