1979-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պղտոր Ջուրեր | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 1
Կոտորենք Մեզ…/Ձեռքե՜Ր, Ձեռքե՜Ր... | ԱՐՄԱՆՏ9
Սառնարանէն Ելած Մարդը (Թատերախաղ Չորս Արար) (Շար. 3) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 10
Զապէլ Եսայեանի Նամակներէն | ԵՍԱՅԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ22
«Մինչեւ Իր Մահը»... (Զ. Եսայեանի Մասին) | ԲԱԳԻՆ26
Ազգային «Հնդկահաւուհին» | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ28
Գետին Ինկած Հասկեր (Զ. Եսայեանի Մասին) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ32
Գետին Ինկած Հասկեր (Զ. Եսայեանի Մասին) | ՇԱՀՆՈՒՐ, ՇԱՀԱՆ32
Գինովի Օրատետր | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ33
Զինադուլ 27... (Շար. 3) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 34
Յայտնութիւն | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ42
Լիւդվիգ Բազիլի Աշխարհահայեացքը | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ45
Տգիտութեան Արխիւ (Հայ Երկրդ.Վարժարաններու Մակարդակի Մասին) | ԹԵՐՃԱՆԵԱՆ, ԴԵՐԵՆԻԿ53
Արձագանգ Ա. ( (Հայ Երկրդ.Վարժարաններու Մակարդակի Մասին) | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]56
Արձագանգ Բ. ( (Հայ Երկրդ.Վարժարաններու Մակարդակի Մասին) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]57
Արձագանգ Գ. ( (Հայ Երկրդ.Վարժարաններու Մակարդակի Մասին) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]59
Աննախանձախնդրութեան Արխիւը | 62
Մայրենի Աչք (Թարգմ. Գ. Յ. Կիւլեան) | ՎՕԿԸԼ, Ճ. Ն.63
Եթէ... (Թարգմ. Մ. Իշխան) | ՔԻՓԼԻՆԿ, Ր.64
Ուրիշ Արխիւ Մը | 64
Եթէ... (Թարգմ. Ֆլավիա Զաքեան) | ՔԻՓԼԻՆԿ, Ր.65
(Քերթուածներ) | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ66
Սպիտակ Էջեր | 66
Սպիտակ Մուկը | ԽԱԼԱՓԵԱՆ, ԶՕՐԱՅՐ67
Հանդիպումներ Ուիլեըմ Սարոյեանի Հետ (Խմբագիր՝ Պ. Սնապեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ68-70
«Զբօսապտոյտ» (Զ. Խրախունի) | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]70-72
Արտէններ | ԽՐԱԽՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ73
«Նռան Գոյնը», Կամ՝ Դիւցազներգութիւն - Ժապաւէնը / Արմատներուն Կենսաբաշխ Աւիւնով Լիացած «Նահապետը» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ74-76
Մշակութային Լուրեր | 77-80