1979-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արգասաւորութիւն | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Սառնարանէն Ելած Մարդը (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 8
(«Իրիկնահաց» Հատորէն Քերթուածներ | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ 19
Զինադուլ 27... (Շար. 4) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 22
Կեանքի Աֆիշը | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ 34
Ժպիտը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ37
Ուիլեըմ Սարոյեանի Աշխարհը (Հայացուց՝ Յ. Մանուկեան) | ՊԱԼԱՔԵԱՆ, ՆՈՆԱ43
Անկրկնելի Դիւցազներգուն (Սիամանթոյի Մասին) | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ56
Բառերուն Համը («Իրիկնահաց» - Համօ Սահեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]60
Երջանկութիւն Արամ Հայկազ) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ68
Մամլեկը (Արման Վարդանեան) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]69
Մեր Վազքը (Հրանդ Մաթեւոսեան) | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]71
... Եւ Գեղեցիկ Խոստումը («Բ. Կանաչեան Երգի Մրցանք«Ի Առիթով) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]73
Ռըփորթաժային Կամակորութիւն... | 74
«Յայտնաբերեցի» | 77
Մշակութային Լուրեր | 79