1980-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Անիծեալ Հանճարներ - Ֆրանսուա Վիյոն | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ37
Լոյս Տեսաւ՝ «Ռոստոմ» - Խմբագիր՝ Հրաչ Տասնապետեան | 80
Պատկերասփի'ւռ... | 79
«Պատկերասփի՞ւռ», Թէ... | 78
Ակսել Բակունցը Եւ Իր «Ալպիական Մանուշակ»ը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ74
Գրական Թերթերը Որո՞Ւ Համար Եւ Ինչու | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ70
Գրականութիւնը Եւ Այլախոհութիւնը Ռումինիայում (Շար. 2 Եւ Վերջ - Թարգմն. Լ. Մկրտչեան) | ԼՈՎԻՆԵՍԿՕ, Մ. 60
Հայաստանի Երիտասարդ Բանաստեղծները (Շար. 3) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ55
Մարդը Սրբագրող Վրձինը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ47
«Ռոստոմ»Ը | 1
Յարալէզ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.32
Բանաստեղծ Ծով…/Կարօտ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ31
Թաւալող Քրքիջը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ26
Բազկերակդ՝ Կեանքիդ Դէմ... | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ24
Քանի՞ Տարի, Քանի՞ Կեանք | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 15
Նախերգանք / Տեղ Մը Լեզուին Եւ Շարժումին Միջեւ | ԹԵՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 11
Ռոստոմը | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 4