1980-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Ռոստոմ»Ը | 1
Ռոստոմը | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 4
Նախերգանք / Տեղ Մը Լեզուին Եւ Շարժումին Միջեւ | ԹԵՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 11
Քանի՞ Տարի, Քանի՞ Կեանք | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 15
Բազկերակդ՝ Կեանքիդ Դէմ... | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ24
Թաւալող Քրքիջը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ26
Բանաստեղծ Ծով…/Կարօտ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ31
Յարալէզ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.32
Անիծեալ Հանճարներ - Ֆրանսուա Վիյոն | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ37
Մարդը Սրբագրող Վրձինը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ47
Հայաստանի Երիտասարդ Բանաստեղծները (Շար. 3) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ55
Գրականութիւնը Եւ Այլախոհութիւնը Ռումինիայում (Շար. 2 Եւ Վերջ - Թարգմն. Լ. Մկրտչեան) | ԼՈՎԻՆԵՍԿՕ, Մ. 60
Գրական Թերթերը Որո՞Ւ Համար Եւ Ինչու | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ70
Ակսել Բակունցը Եւ Իր «Ալպիական Մանուշակ»ը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ74
«Պատկերասփի՞ւռ», Թէ... | 78
Պատկերասփի'ւռ... | 79
Լոյս Տեսաւ՝ «Ռոստոմ» - Խմբագիր՝ Հրաչ Տասնապետեան | 80