1981-3
ԽորագիրԷջ
Մեր Մէջ | 1
Վարք Մաշտոցի | ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ, ՍԵՐՕ 4
Մոխիրէ Ծառ | ԹԷՔԵԱՆ-ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 10
Մասանկօ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն. 24
Անատոլու | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ29
Մարգարէն (Նախաբան) (Շար. 1 - Թարգմն. Եր. Տ. Գարաճեան) | ԺՊՐԱՆ, ԺՊՐԱՆ ԽԱԼԻԼ30
Արդի Գրականութեան Դիմագիծը Եւ Տագնապը (Շար. 1) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ37
Ռուբէն Նաքեան Կամ «Շարժուն» Քանդակագործութեան Հիմնադիրը | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.46
Մուտք՝ Որբունիի Գրականութենէն Ներս (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ51
Դանիէլ Դեֆօ - Րոբինզոն Կրուզօ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ64
Թիւրն Ու Թերին՝ Այսօր (Շար. 6 Եւ Վերջ) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]70
Փառաջանեանը Եւ Նրա Արուեստը | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, Է[ԴՈՒԱՐԴ]75
Մշակութային Լուրեր | 78