1986-11-12

ԲԱԳԻՆ, ԻԵ. ՏԱՐԻ,
1986 ԹԻՒ 11-12

Բացառիկ թիւ նուիրուած Միսաք Մեծարենցի ծննդեան 100ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Մեծարենցեան Մթնոլորտ | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 1
Միսաք Մեծարենց Թուականներով Եւ Թիւերով | 4
Երկու Կիրակմուտքեր | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 22
Կիրակմուտք | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ25
Կիրակմուտք | ԻՆՏՐԱ25
Prayer For The New Year - Translated By Diana Der Hovannessian | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ 26
Արդի Մարդուն Հայր Մերը | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ 27
«Ջուրէն Դարձին» | ՋՐԲԱՇԵԱՆ, ԷԴ[ՈՒԱՐԴ]29
Ջուրէն Դարձին | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, Մ[ԻՍԱՔ] 29
Հայաստանեայց Եկեղեցին Եւ Միսաք Մեծարենցի Գրական Ժառանգութիւնը | ՇԱՀԲԱԶԵԱՆ, ՊԱՐԳԵՒ30
Նաւակները | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, Մ[ԻՍԱՔ] 33
Մ. Մ. | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ34
Անանձնական | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ34
Համայնապաշտ Ապրումներու Զուարթուն Հրաւիրակը | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ35
Միաձուլում Բնութեան Եսին Հետ | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ42
Բուրմունքի Գիշեր... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ45
Խորասուզումների Բանաստեղծը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ46
Իրիկունը | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ52
Հարս Հովիտ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ53
Ի՜Նչ Արբեցութեամբ... | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ55
Մեծարենցի Փողոցում | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ56
Մեծարենցեան Կախարդանքը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ57-60
Աքասիաներու Շուքին Տակ/ Իրիկուան Իղձ | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ61
Կեանքը Հին Հռովմէական Ճանապարհի Վրայ | ԹՈԹՈՎԵՆՑ, ՎԱՀԱՆ62-63
Աստուածամա՜Ր, Աստուածամա՜Ր/Աստուածամա՜Ր | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ64-65
Այց Մը Մեծարենցին | ԱՍԼԱՆԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ66-67
Մեծարենցի Հետ | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ67
Մահաշուք Կղզին (Մեծարենցի Յիշատակին) | ԱԶԱՏԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ68
Շօշափիւն Երկու Բանաստեղծական Աշխարհներու - Միսաք Մեծարենց Եւ Վահան Տէրեան | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ69
Մօր Պատմածը | ԲԱԼՈՒԼԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ83
Անանուն | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ84
Միսաք Մեծարենց | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ86
Յաւերժութեան Գեղապաշտ Պատարագիչը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]87
Տեսիլք | Ա., ԹԱԹՈՒԼ93
«Նարեկ»Ը Մեծարենցի Հայեացքով | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ94
«Նարեկ»Ը Մեծարենցի Հայեացքով | ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ, ՀՐԱՆՏ94
Պոլսոյ «Մասիս»Ը Եւ Միսաք Մեծարենց | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ95
Գրական Նոր Հոսանքի Փորձ Մը | ԱՐՄԷՆ, ԵՆՈՎՔ98
Սոցիալիստական Ենովք Արմէն Մը... | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Գ.99
Մեծարենց Հայրենասէր | ՍԻՐՈՒՆԻ, Յ. Ճ.101
Քո'Յր, Մօտեցի'Ր Կրակին... | ՄԵԾԱՐԵՆՑ, ՄԻՍԱՔ102
Արբեցութեան Շաղախով | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ103
«Բագին»Ի 1986Ի Բովանդակութիւնը | 107