1987-1
ԽորագիրԷջ
Միջնարար - 5 (Շար. 1) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 1
Յետ - Գրութեան Մը Նման | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 37
«Խնդուքի Եւ Մոռացման Գիրքը» (Հայացուց՝ Յարութիւն Պէրպէրեան) | ՔԻՒՆՏԵՐԱ, ՄԻԼԱՆ39
Միլան Քիւնետերայի Սեւ Հեգնանքը (Շար. 1) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ55
«Ամերիկեան Շուրջպար» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ61
Միջոցին Մէջ Տակաւին (Միսաք Մեծարենց Ծննդեան 100Ամեակ) | ԱՐՄԱՆ, ԱՐԱՄ68
Սուգ | ԹԱԹՈՒԼ, ՎԱՀՐԱՄ69
Բանաստեղծի Գոյները Եւ Ձայները (Մ. Մեծարենցի Մասին) | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ72
Յուշերով Օծուն Եւ ... Խոր Վէրքերով / Հաշիշով Օծուն Ու Բալասանով | 82
Մշակութային Լուրեր | 86