1987-2
ԽորագիրԷջ
Զանձն Իմ Փառաւորեալ (Շար. 1) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Հին Երգերու Արահետով | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ14
Միջնարար - 5 (Շար. 2) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ15
Անաւարտ Մի Երգ՝ Նիւ Եորքի Գետնուղում | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ33
Դիակատունը Եւ Ուրիշ Քերթուածներ (Թարգմ.՝ Րաֆֆի Քեպապճեան) | ՊԵՆՆ, ԿՈԹԹՖՐԻՏ35
Կոթթֆրիտ Պեննի Մօտեցման Փորձ | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ41
Միլան Քիւնետերայի Սեւ Հեգնանքը (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ45
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ՉԷՕԿԻՒՐԵԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ56
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ57
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ57
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ, ԶԱՒԷՆ58
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ՋՐԲԱՇԵԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ59
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ԶԱՔԱՐԵԱՆ, ԱԼՄԱՍՏ60
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ԱՒԱԳԵԱՆ, ԱՐԵՒՇԱՏ60
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ԿՈՒՐՏԻԿԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ61
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ62
Մեծարենցի «Սիրերգ»Ի Մասին | ՌՇՏՈՒՆԻ, ՀԵԿՏՈՐ62
Յառաջաբան «Նաւը Լերան Վրայ» Գիրքի Ֆրանսերէն Թարգմանութեան (Հեղինակ՝ Կ. Զարեան) | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՓԻԵՌ65
Վարուժան Խտըշեանի «Հայաստանի Լեռներու Սրնգահարը» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]68
Վաչէ Ատրունիի «Փայտոջիլներու Պահարանը» | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ73
Գառնիկ Ադդարեանի Մահը | 76
Ապրիմ-Մեռնիմ | ԱԴԴԱՐԵԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ76
Հայկ Պալեանի Մահը | 78
Դու... Գործն Ես Արել, Մենք... Յանձն Ենք Առել (Հայկ Պալեանի Մասին) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]79