2000-2-3-4
ԽորագիրԷջ
Նախկին Կշռոյթով | 1
Վերստին Յաւելուած (Վազգէն Շուշանեանի Օրագիրը) | 2
Օրագիրը | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ3
Ջայլամի Մտածողութեամբ/Յաճախանքին Բախտորոշ/Մենութիւն/Մահազգացում | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ24
Հատուցում | ՋԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ29
Աւետում | ԱՐՄԷՆ ԵՐԿԱԹ41
Եզերք | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ42
Ցաւօք Սրտի | ԲԱԳԻՆ43
Բոզարթմա | ԶԻՖԼԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ49
Անոր/Ultraviolet | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ՍՈՆԻԱ73
Եավորովի «Հայեր»Ը... | ԲԱԳԻՆ79
Հայեր (Թարգմ. Ս. Հինտլեան) | ԵԱՎՈՐՈՎ, ՓԷՅՕ80
Հայեր (Թարգմ. Ար. Սեւան) | ԵԱՎՈՐՈՎ, ՓԷՅՕ82
Փէյօ Եավորով | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, Կ.84
Հայեր (Հայացուց՝ Գ. Կառվարենց) | ԵԱՎՈՐՈՎ, ՓԷՅՕ94
Ինչպէ՞Ս Ծնաւ Եավորովի «Հայեր»Ը | ՄԵՍՐՈՊՈՒՀԻ96
Հայեր (Թարգմ. Հ. Սահեան) | ԵԱՎՈՐՈՎ, ՓԷՅՕ99
Հայեր (Թարգմ. Ս. Կապուտիկեան) | ԵԱՎՈՐՈՎ, ՓԷՅՕ101
Չմոռնանք Մեկնողները. Օննիկ Զարմունի-Բանիկեան | ԹՈՐԱՆԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ103
Հայր | ԶԱՐՄՈՒՆԻ, ՕՆՆԻ108
Իշխանական Տետրակ Մը... | ԲԱԳԻՆ109
Վահան Տէրեան | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ111
Կոստան Զարեանի Հայաստանեան Ոդիսականի Էջերէն | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ118
Անտոն Երուանդովիչ Քոչինեանին, Հայաստանի Կոմ. Կուսակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէի Առաջին Քարտուղարին | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ124
Խլրդային... «Յիմարաբար, Յիմարաբար, Յիմարաբար...» | ԲԱԳԻՆ125
Տիկին Սխրութիւն Գարուն | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ126
Մշակութային Լուրեր | 135
Հաղորդագրութիւն | ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ142
«Բագին»Ի 2000-Ի Բովանդակութիւնը | 146