2002-1
ԽորագիրԷջ
Առանց Փողի Եւ Թմբկի... («Բագին»Ի Քառասնամեակ) | 1
Վազեմ ... Չուշանամ - Կատակերգութիւն՝ Դարավերջի Յուզերգութեան Նոթերով (Շար. 1) | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ 3
Դէմքն Իր Աստղն Է Հեռագոյն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 22
Ձեռագիրներ | ԲԱԳԻՆ31
Օրագիր (Շար. 1) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 32
Բանալին... | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ46
Կանչող Ալիքներ... | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՍԱԼԲԻ63
«Ահագին Մարդ Մը»... (Գրիգոր Գուրզադեանի Մասին) | 65
(Հարցազրոյցէ Քաղուած) | ԳՈՒՐԶԱԴԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ67
Արեւելահայ Գրականութիւնը Եւ Յ. Օշական | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՊԷՊՕ72
Պոլիսը Եւ Աղէտը. Կոստան Զարեանի Ձայնը | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ92
«Արաս» Հրատարակչատան Իրագործումները... | ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ, ԿԱՐՕ100
Ռոզվարդ Սիսեռեան | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՄԱՐԱԼ112
Ողջութեան Օրօք... | 123
Հայաստանին | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ125
«Խոհանոցային Մտածողութիւն»/«Լուծը»... Եւ Մնացեալը | 126
Համօ Սահեան. Բանաստեղծը, Մտածողը, Մարդը (Կազմեց՝ Շչորս Դաւթեան) | 132
Բացուիլ Այցելութեան (Գրիգոր Պըլտեանի Հետ) | ՊԱՊԱՃԵԱՆ, ՍԻԼՎԻ134
Մշակութային Լուրեր | 140