2004-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բագինի այս թիւով | 1
Բանաստեղծութիւններ | ԶԱՀՐԱՏ 1
Նորէն թափառում | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, ՆԻԿՈՂՈՍ10
Տարաբնոյթ թափառում | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ11
Քակուած քերթուած - Նիկողոս Սարաֆեանի (1902-1972) յիշատակին | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ 12
Պատմութիւններ-1-/Պատմութիւններ -2-/Չնկարուած/Որոշում | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ16
Սիրոյ քերականութիւն/Հրաւէր Հին Աստուածներուն/Մարգարէին խօսքը | ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ22
Յիշողութեան ջորիները/Անաւարտ ուղեւորութիւն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]27
Հոմլէս/Հո՜գի՜՜/Ծնունդ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ] Դ.31
Ճամբուս վրայ | ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]34
Սակարան/Մեծարգոյ/Time Zone | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ԷԼՕ36
Ապտօ Մուհամմէտ | 38
Հօրեղբայրս՝ Միհրանը (Արցակ) (Թարգմ. Միհրան Մինասեան) | ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ, ԱՊՏՕ39
Ազատ անկում (քերթուած) | ՔՐԵՊՍԻ, ՊՐՈՒՆՕ47
Բանաստեղծ Ահարոն Տատուրեանի անտիպ նամակները Սարգիս Սելեանին | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՄԻՀՐԱՆ50
Սարգիս Սելեանին | ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՀԱՐՈՆ52
Աղէտին լռութիւնը՝ Յակոբ Մնձուրիի մօտ | ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ-ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՀԻԼՏԱ59
Մարմին եւ մեքենայ. ժամանակակից արուեստը յետխորհրդային Հայաստանի մէջ | ԿԱՐՈՅԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ65
Զրոյց՝ Դաւիթ Երեւանցի Բաբայեանի հետ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]73
Գիրքերու հետ | 78