2005-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բագինի այս թիւով | 1
Բանաստեղծութիւններ | ԱԼԻՇԱՆ, ԼԷՈՆԱՐՏՕ 1
Լէոնարտօ Ալիշան - Հայոց Ցեղասպանութեան զոհասեղանին զոհաբերուած Ողջակէզը | ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՌՈՒԲԻՆԱ 4
Ծովաթնեայ վարդենին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ15
Սեռերգ | ԱԼԻՔԵԱՆ, Ա[ԲՐԱՀԱՄ]17
Արարատի գագաթն ի վեր | ՀԱՃԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ19
Sherzando/Ընդհակառակ/Բացառական | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ24
Գիտե՞ս որոնք են անոնք/Այգաբացի շողեր/Ամչկոտ փոքր աստղիկներ | 26
Բանաստեղծ Ահարոն Տատուրեանի անտիպ նամակները Սարգիս Սելեանին | ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՀԱՐՈՆ28
Ահարոնի եղբօր՝ Գրիգոր Տատուրեանի նամակը Սարգիս Սելեանին (հատուած) | ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ34
Սարոյեան եւ Չարենց | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ38
Հայուհիին սեռայնութեան մասին, ըստ Houellebecq-Ի | ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ, Խ[ԱՉԻԿ]40
Ծղրիթը վերադարձաւ | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ44
Սփիւռքահայը եւ իր «Մայրենի» լեզուն. առնչութիւնները՝ առօրեայի եւ գրական մշակոյթի մէջ | ՔԻՒՐՔՃԵՍՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]53
Փակ շրջանակի բանաստեղծը՝ Տիրան Չրաքեան | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]64
Զրուցելով գեղանկարիչ Ասատուրի հետ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]70
Գիրքերու հետ | 80