1970-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դէպքերը Ջօրջըզ, միչքարանում - 1 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 1
Մեր մայրերը | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ9
Զրոյցներ՝ հայրիկի մը ու մանչուկի մը միջեւ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 12
Առօրեայէն անդին | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]19
Մահուան կամուրջը (վէպ) -8 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ20
Յաճախանք սիրոյ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 28
Ցուլին ճիչը | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ30
Գացին, շնչաւորեցին, եկան | 43
Անմաշ զրահ... | «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»44
«Համազգային»ի բեմադրութեանց առթիւ | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ46
«Գասպար Իփէկեան» թատերախումբի ներկայացումները Պոսթընի մէջ | ՔԷՇԻՇԵԱՆ, ԱԶԱՏՈՒՀԻ50
«Գասպար Իփէկեան» թատերախումբը Մոնթրէալի մէջ | ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ, ՆՈՒԱՐԴ53
Ս. Պէքէթի ամբողջական թատրոնը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՎԱՐԱՆԴ57
«Սարերու Ասլանը» (հեղինակ Կ. Սասունի) | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ66
«Րաֆֆի Տարեգիրք» Ա. Տարի, 1969, Թեհրան, խմբագիր՝ Տաճատ Պօղոսեան | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ74
«Գիշերուան ճամբորդը» (Ա. Յարութիւնեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]76
Լ. Շանթի «Կայսր»ի բեմադրութիւնը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]77
«Մեծ, մեծատաղանդ», եւ այլն... | 78
Դժբախտ սերունդ... | 79
Կը սպասենք... | 80
Զգոյ՜յշ եղէք, մարդի'Կ... | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ80