1972-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բաց նամակ | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս. 1
Յուշ մը եռագոյնէն | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս. 4
Եռագոյն | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս. 6
Հայկական ուղեւորավէպ - 10 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ. 12
Աշխարհի Ծիծերը / Դուն կ'Աստուածանաս | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ19
Տխուր եւ զուարթ մարդիկ... | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ20
Վաղորդայնիս | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ24
Ծաղկեփունջը, որ... Խօսեցաւ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ26
Ռազմիկ Դաւոյեան | 29
Ձայներ | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ30
Էջմիածինը՝ 17րդ դարուն | ՏԷՐ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՇԱՔԷ33
«Անմիջական գրականութիւն» | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, Մ[ԻՆԱՍ]42
«Անմիջական գրականութիւն» | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]44
Խոսրով Ասոյեանի «Կէտեր»ը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]51
Ճորճ Օրվէլ եւ իր «1984» վէպը | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ57
Փապլօ Ներուտա Նոպելեան մրցանակաւոր (1971) - 2 Եւ Վերջ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ64
Ծոյլեր/Առասպել Ջրանոյշին եւ գինովներուն մասին/Վալս | ՆԵՐՈՒՏԱ, ՓԱՊԼՕ70
«Կ'ուզեմ Միուսովը տեսնել» | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]72
«Երեք մանչ մէկ աղջիկ» | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]75
«Մարա-Սատ» | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]76
«Բագին» Տասնամեայ մեր մտերիմը | ՍԱՐՈՒՆԻ, Ս.79