1973-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Աղասի Այվազեան | 1
Բոլերօ (Ամանորեան պատմուածք) | ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ԱՂԱՍԻ 2
Ձիերին յատկացուած ճանապարհը | ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ԱՂԱՍԻ 8
Անհանդարտ արմատ/Տխրութեան դրան վրայ/...Ստուերս Ըրած Ինծի Ընկեր/Քսանըհինգերորդ Ժամ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 13
Սրբազան աճպարարութիւն (Շար. 1) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ19
Լուսարձակ | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ42
Ի՞նչ է տաղանդը առանց արտայայտութեան միջոցի | ՄԸՔՆԱՄԱՐԱ, ՌԱՊԸՐԹ43
Խոստովանութիւնը գրականութեան մէջ | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, Ն[ԻԿՈՂՈՍ]47
Նիկողոս Սարաֆեան եւ «Միջերկրական»ը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]66
Սամուէլ Պէքէթ - Անձին փնտռտուքը (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) (Շար. 2) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ72