1973-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յապաղած... Մարգարէն | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ 1
Սրբազան աճպարարութիւն (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 3
«Գացէ'ք...» | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս.21
Քիչ մը երազ, կամ՝ դուն արեւը չուզեցիր բռնել... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.24
Անէութեան հետքերով | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ30
Անապատը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ32
1972ի Նոպէլեան մրցանակաւոր Հանրիխ Պէօլ | 34
Աշխատանքի հաւատքին անկումը | ՊԷՕԼ, ՀԱՆՐԻԽ35
Լրջութեան կոչ մը (Ժան-Փօլ Սարթր) | 37
Հարցազրոյց՝ Ժան-Փօլ Սարթրի հետ (Հայացուց Տիգրան Ոսկունի) | ՊԷՆԻՇՈՒ, ՓԻԵՌ38
Վազգէն Շուշանեան | 46
Ո՞վ է մտաւորականը | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ47
Վասպուրականի միջնադարը մենագրութեան մէջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]60
Սամուէլ Պէքէթ - Անձին փնտռտուքը (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) (Շար. 3) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ67
Հայ գրականութեան երկու կորուստները (Նշան Պէշիկթաշլեան, Նիկողոս Սարաֆեան) | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, Յ. Խ.74
Հ.Բ.Ը.Մ.Ի Ալեք Մանուկեան Գրական մրցանակին վերջնական արդիւնքները | 77
Արշաւիր Շիրակեան | 80