1973-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հորիզոնէ Հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 1
Օսմանեան Կայսրութեան Վերջին Մունետիկին Հետ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 9
Որորներն Ու Թէոդորի Աղաւնիները (Մեր Դրացիները) | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 12
Մեր Ծնունդը/Նարնջագոյն Մկրտութիւն/Հաղորդուելէ Առաջ/Դուն՝ Այբուբեն Կենսապայման | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ23
Տպաւորութիւններ (Շար. 2) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 27
Անտառային Համանուագ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ37
Ուժի Գիտակցութեան Դիմաց | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ39
Հեռացում /Մօտեցում / Երկնում | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]49
Սամուէլ Պէքէթ - Անձին Փնտռտուքը (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) (Շար. 5) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ54
«Անկարելի Կարելին» (Հեղինակ՝ Մովսէս Պչաքճեան) | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ63
Սարգիս Կիրակոսեանի Բանաստեղծութիւնների Առաջին Գիրքը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]66
Ընդգծելի Անդրադարձ Մը... (Յ. Օշականի Մահուան 25 Ամեակին Առիթով) | 73
Յակոբ Օշական՝ Տիրական Դէմք Մը՝ Հայ Վէպին (The Daily Star) | Օ[ՇԱԿԱՆ], Վ[ԱՀԷ]74
Յակոբ Օշական՝ 20Րդ Դարու Հայ Մեծագոյն Վիպասանը (Assafa) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ75
Օշականի Վէպը (Lorient-Lejour | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]76
«Գ. Մելիտինեցի Գրական Մրցանակ»Ի Հրատարակած Գործերը | 77
«Գ. Մելիտինեցի Գրական Մրցանակ»Ի Դատակազմի Յայտարարութիւն | 79
«Իսկ Մնացեալ Հինգ Հարիւր Տոլարը»... (Հայկաշէն Ուզունեան Գրական Մրցանակի Առիթով) | 80