1973-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Տպաւորութիւններ (Շար. 1) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 1
Ցայտաղբիւր | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ9
Պիտի գայ աղջիկս, պիտի գայ... | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 10
*** | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ] 16
Ա. Շիրակեանի թաղման լուրը | 19
Արշաւիր Շիրակեան | 20
«Կտակն էր նահատակներուն» - Ահաբեկում... | ԱՐՇԱՒԻՐ ՇԻՐԱԿԵԱՆ21
Արշաւիր Շիրակեան | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]32
Վրիժառուն | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ34
Կտակն էր Արշաւիրին | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]36
Արշաւիր Շիրակեան թուրքերը ահաբեկեց՝հայոց վրէժը լուծելու համար | «ՏԸ ՐԵՔԸՐՏ»39
Ատրճանակը... | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]40
Արդարութեան աջը... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ43
Ի համբոյր արութեան | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ47
Առիւծասիրտ Արշաւիրի մասին | ԹԷՐԼԷՄԷԶԵԱՆ, ՏԱՃԱՏ49
Վերջին ձեռքը... | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ50
Ինչ որ գիտեմ Սոլժենիցինի մասին | ՏԷ, ՓԻԷՌ51
Վէպ, սեռականութիւն եւ ժամանակ | ՆՇԱՆԵԱՆ, ՄԱՐՔ56
Սամուէլ Պէքէթ - Անձին փնտռտուքը (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) (Շար. 4) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ67
Նշմարներ Արաբ Գրողներու համագումարին առիթով | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ73