1974-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Համաստեղ | 1
Համբոյրը [Թատերգութեան Վերածեց՝ Բ. Փափազեան] (Շար. 1) | ՀԱՄԱՍՏԵՂ 2
«Եւ եղեւ խաւար...» | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ 13
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 16
Տաղ այլակերպութեան | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ25
Ռապինտրանաթ Թակոր | 26
Տուն եւ աշխարհ | ԹԱԿՈՐ, ՌԱՊԻՆՏՐԱՆԱԹ27
Տպաւորութիւններ (Շար. 7) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]31
Տասնըչորս տարի ետք | 39
Իսահակեանական առասպելներ (Շար. 1) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]40
Բարսեղ Կանաչեան (1885-1967) (Շար. 1) | ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ59
Սոլժենիցինի մարտահրաւէրը - «Կուլակ Արշիպեղագոսը» (Հայացուց՝ Տ. Ո.) | ԿՈՐՏԷ, ՄԻՇԷԼ67
Ա. Արփինէի «Եւ նաւը սուլեց» հատորը | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ72
Խօսք՝ «Արտաքին վկայականներու եւ ապսպրանքի վրայ արտասանուած ճառերու» մասին | 74
«Գրախօսական՝ գրախօսականի մը առիթով» | 76
«Այս Է Արիւն Իմ» (Հեղինակ՝ Սարգիս Կիրակոսեան) | ՔԱՋԱՐԵՆՑ, ՀՐԱՉ77
Ծեր աղուէսին յաճախանքը | 79
Գրական երեկոյ՝ նուիրուած Յ. Օշականի | 80