1974-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամանակ եւ խորհուրդ իւր (Ապրիլեան օրուան մը խոհեր) | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 1
Պատարագ | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ4
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 5
Սիրելի Փափազեան | ՀԱՄԱՍՏԵՂ15
Համբոյրը [Թատերգութեան վերածեց՝ Բ. Փափազեան] (Շար. 2 եւ վերջ) | ՀԱՄԱՍՏԵՂ 16
Տպաւորութիւններ (Շար. 8) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]25
Օրինակելի փորձառութիւններ (Էնթընի Պըրկէսի առիթով) | 35
Զրոյց Էնթընի Պըրկէսի հետ (Հայացուց՝ Տ. Ոսկունի) | 36
Բարսեղ Կանաչեան (1885-1967) (Շար. 2 եւ վերջ) | ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ48
Իսահակեանական առասպելներ (Շար. 2) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]56
«Ծակ - Պտուկը», «Հաճի Մուրատ», «Հաճի Ապտուլլահ» - Յ. Օշական | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]66
Յ. Օշական | 69
Գուշակ տէրվիշը | ՉԱԳՐԵԱՆ, Գ.70
Նմոյշ մը՝ Օշականի ձեռագիրէն | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]71
Վկայութիւններ Յ. Օշականի Մասին | 72
Ծակ - Պտուկը (հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]73
Մտածումներ Յ. Օշականէն | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]74
Հաճի Մուրատ (հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]75
Վկայութիւններ Յ. Օշականի Մասին | 76
Հաճի Ապտուլլահ (հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]77
Վերջին դասը (հատուած) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ78
Մտածումներ Յ. Օշականէն | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]80