1974-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Աթալայա | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]13
Երէկ, մարդ մը մեռաւ հողը բռունցքին մէջ սեղմած | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.21
Արեւային բուրում/ Լռութեան խորհուրդը/ Ես այդ աչքն եմ | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ24
Հորիզոնէ Հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]26
Անմարմինները | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ32
«Յաւերժութեան Նշանաբանով» (Փարաճանովի մասին) | 43
Սերգէյ Փարաճանով | 45
Սերգէյ Փարաճանով | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ45
Արուեստագէտ մը վտանգի տակ | ՄԱՐՇԱԼ, ՀԷՐՊԸՐԹ47
«Նռան Գոյնը» տարբեր ընկալումներով - Փարաճանովը Սայաթ-Նովային մաքրեց Աշուղութիւնից... | ԴՈՎԼԱԹԵԱՆ, ՖՐՈՒՆԶԷ50
Իր ամբողջութեան մէջ Կինոնկարն անկատար է | ՍԱՐԻՆԵԱՆ, ՍԵՐԳԷՅ51
Պատկերը հիմք է Կինոնկարի համար | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ52
Աւազի մէջ շաղ տուած ոսկեհատիկներ | ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ53
Ես գրեցի սցենարը, Ես ջանացի նկարել այն | ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ, ՍԵՐԳԷՅ54
Ժողովրդային հոգեբանութիւնը «Քաջ Նազար» հեքիաթին մէջ (Շար. 1) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ55
Ա. Արփինէի «Եւ Նաւը Սուլեց...» Ժողովածուն | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]61
Գրական-Հրապարակային ձեռնարկ նուիրուած Ա. Արփինէի «Եւ Նաւը Սուլեց...» Գիրքին | 67
Իմ խօսքը | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.68
«Հասարակ Հովուի» Տղուն հարուստ կտակը (Խաչիկ Դաշտենցի մահուան առիթով) | 70
Իմ Աշխատանքը Շէյքսփիրեան թարգմանութիւնների վրայ | ԴԱՇՏԵՆՑ, ԽԱՉԻԿ74
Իմ Ուղին | ԴԱՇՏԵՆՑ, ԽԱՉԻԿ79
Դիպաշար (Սիւժէ) | 80