1974-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Խօսք՝ բարի գալուստի (Համօ Սահեան Պէյրութի մէջ) | 1
Բանաստեղծութիւն/Թէ ով եմ Եւ Ինչ/Նայիրեան Դալար Բարտի/Ես Հայաստանն եմ | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ 2
Վկայութիւններ Համօ Սահեանի մասին | 5
Գետի եզերքով / Գուցէ հենց այստեղ | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ6
Փշալարացանկերի եզրերին (Շար. 1) | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ] 7
Անցորդին / Անյարուցեալ խաչելութիւն | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ26
Սիրածիս մանչը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ29
Մտորումներ / Թափուր է... | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ34
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]35
Նոր տոմարներ եւ նախերգանք նորագոյն տոմարի (Շ. Շահնուրի մասին) | 41
Խորտակուած նամակատուփ | ՇԱՀՆՈՒՐ, ՇԱՀԱՆ43
Ժողովրդային հոգեբանութիւնը «Քաջ Նազար» Հեքիաթին մէջ (Շար. 2) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ47
Ֆրանսական ժամանակակից բանաստեղծութիւնը (Շար. 1) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ56
Նիգոս Գազանծագիսի «Ճգնութիւն»ը ըստ Մարգար Շարապխանեանի | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]63
Սանդխամատ երկրորդ - Ցեղը | ԳԱԶԱՆԾԱԳԻՍ, ՆԻԳՈՍ66
Չարենցին | ԴԱՇՏԵՆՑ, ԽԱՉԻԿ70
Անիծեալները... | 70
Յիշողութիւններ Չարենցի մասին | ԴԱՇՏԵՆՑ, ԽԱՉԻԿ71
Մեր տիկիններէն ու պարոններէն առաջ... | 77
«Կանխահաս Ինքնակենսագրութիւն» (Հատուած) | ԵՒՏՈՒՇԷՆԿՕ, ԵՒԳԵՆԻ78
Եւտուշէնկոյի մայրը, Տէմիրճիպաշեանի մայրը եւ Մարքսին մայրը... | 78
*** | ՊԸՐԿԷՍ, ԷՆԹԸՆԻ79
Լաւ չէր, լաւ չըրին... (Հ. Սահեանի 60ամեակի հանդիսութեան առիթով) | 80