1975-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սարդը | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ 1
Նիւ Եորք Եւ Դարձ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ] 3
Տարակոյսի Ակութին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 15
Երկու Սուրի Միջեւ | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 18
Abortion | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ23
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 8) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]24
Թարգմանչական Չարչարանքներ | 35
Poeme D'Amour (Traduits De L'Armenien Par Vahe Godel) - Սիրոյ Երգեր (Հեղինակ՝ Նահապետ Քուչակ) | 36
Բարոյագիտական Շեշտը Փոլիսոփայութեան Մէջ (Շար. 3) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]42
«Բագին»Ի Զրոյցը Բանաստեղծ Ունսի Էլ-Հաճի Հետ (Զրուցավար՝ Սարգիս Կիրակոսեան) | 49
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 5) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ58
Ռազմիկ Դաւոյեանի «Մեղրահաց»Ը | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]65
Արթիւր Միլըրի «Վաճառորդի Մը Մահը» Թատերակին Բեմադրութեան Առիթով | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]73
«Ձեր Կեանքի Ժամանակը» (Հեղինակ՝ Ուլիեըմ Սարոյեան - Բեմադրութիւն՝ Զօհրապ Եագուպեանի) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]75
Մինաս Աւետիսեանի Մահը «Ինքնաշարժի Արկածով»... | 77
Անփոխարինելի Բ. | 79
Հ.Բ.Ը.Մ.Ի Ալեք Մանուկեանգրական Մրցանակ Սփիւռքի Համար | 80