1978-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երջանկութիւն | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Բանաստեղծութիւններ | ԹԷՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 7
Պիերոյական ջրապտոյտներ... | 13
Աքիլլէ՞ս, թէ՞ Պիերօ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ 17
Հանրային պարտէզ | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ28
Հիրոշիմա/Ծաւալապաշտ ոգի…/Որովհետեւ | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ32
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 1) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ34
Անհեթեթի թատրոնին գլուխ-գործոցը «Սպասելով Կոտոյին» | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ43
Համազասպ Նորհատեան | 48
Եղիշէ Չարենցի «Երկիր Նայիրի» եւ «Երեւանի Ուղղիչ Տնից» գործերը | ՅՈՎՀԱՆՆԵՍԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ]49
Մի դիմանկարի հետքերով | ՂԱԶԱՐԵԱՆ, ՄԱՆԵԱ66
Տաճկահայերի հառաչանքը / Կարինի կոտորածը | ՊԱՏԿԱՆԵԱՆ, ՌԱՓԱՅԷԼ69
Կռունկ ուստի՞ կու գաս (Յակոբ Մնձուրի) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ70
Դէպի Արարատ (Մայքըլ Արլէն կրտսեր) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ72
Բանաստեղծութիւններ (1975 -Ա. Մարտիրոսեան) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ74
Փունջ մը քերթուած | ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ76
Առընչութիւն եւ ոչ միայն... Այլ, այլ նաեւ, այլեւ... | 78