1978-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ամենմերը... | 1
*** | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ1
Կաթսային մէջ... | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ 3
Հեռահայեաց լուսամուտներ/Դարերու անխոստովան շուրթերուն | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 16
Յետամնաց Յովսէփ պարահանդէսի կ'երթայ | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 19
Մահը կը բնակի սիրոյ մէջ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 26
Կ. Զարեանի նամակները՝Կ. Սասունիին | 33
Գինովի օրատետր | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ35
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 4) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ37
«Շարունակական Շաբաթ օրը» (Ս. Պէքէթի «Սպասելով Կոտոյին» առիթով) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ47
Ստեփան Զօրեան | 52
Չարենց | ԶՕՐԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ53
Գոյութենապաշտութեան փիլիսոփայութիւնը (Շար. 1) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ57
Հոսանքն ի վար (Նուպար Ակիշեան) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ66
Լիբանան - Սէրս եւ տառապանքս (Արաքսի Չարխուտեան) | Վ. Հ. 68
Լիբանա՜ն, Լիբանա՜ն... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.69
Սիամանթոյի ամբողջական գործը | 71
Հայերէն՝ Բարդոյթ… / Ռուսերէնը՝ ... Եւայլն | 73
Հացը մեր հանապազօրեայ | ԱՂԱՒՆԻ76
Մշակութային լուրեր | 77
Արամ Խաչատուրեանի մահը | «ՏՀԸ ԿԱՐՏԻԸՆ»80