1978-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ստեփան Զօրեան | 52
Արամ Խաչատուրեանի մահը | «ՏՀԸ ԿԱՐՏԻԸՆ»80
Մշակութային լուրեր | 77
Հացը մեր հանապազօրեայ | ԱՂԱՒՆԻ76
Հայերէն՝ Բարդոյթ… / Ռուսերէնը՝ ... Եւայլն | 73
Սիամանթոյի ամբողջական գործը | 71
Լիբանա՜ն, Լիբանա՜ն... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.69
Լիբանան - Սէրս եւ տառապանքս (Արաքսի Չարխուտեան) | Վ. Հ. 68
Հոսանքն ի վար (Նուպար Ակիշեան) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ66
Գոյութենապաշտութեան փիլիսոփայութիւնը (Շար. 1) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ57
Չարենց | ԶՕՐԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ53
Ամենմերը... | 1
«Շարունակական Շաբաթ օրը» (Ս. Պէքէթի «Սպասելով Կոտոյին» առիթով) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ47
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 4) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ37
Գինովի օրատետր | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ35
Կ. Զարեանի նամակները՝Կ. Սասունիին | 33
Մահը կը բնակի սիրոյ մէջ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 26
Յետամնաց Յովսէփ պարահանդէսի կ'երթայ | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 19
Հեռահայեաց լուսամուտներ/Դարերու անխոստովան շուրթերուն | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 16
Կաթսային մէջ... | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ 3
*** | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ1