1978-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յ. Մնձուրիի մասին | 1
Սիլա | ՄՆՁՈՒՐԻ, ՅԱԿՈԲ 3
Բանաստեղծութիւններ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 19
Շատ ամօթ եղաւ | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 23
Սեւը Կարմիր... / Խոստովանութիւն | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ27
Երեքը - Մէկով | ՏԱՏՐԵԱՆ, ԱՏՐԻՆԷ28
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 3) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ33
Ժամանակի հոսանքին մէջ (Ս. Պէքէթի «Սպասելով Կոտոյին» առիթով) | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ45
Լեւ Կոպելեւի «Պահպանել Յաւիտենապէս» գիրքը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]50
Արդի բանաստեղծութեան Ռահվիրաներէն Կոմս Տը Լօթրէամոն | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ59
Երգերի պսակ (Դաւիթ Յովհաննէս - 1974) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ65
***/Ջրերի խորքը կանչում է քնքուշ/Առաւօտը փոքրիկ, Անպաշտպան մի ծաղիկ | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ67
«Ռանչպարներ» (Խաչիկ Դաշտենց) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ70
Կամուրջը կանգուն կը մնայ (Պետրոս Գալուստեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ72
Հանգրուաններ (Սարգիս Արմէն) | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ73
«Ալաֆրանկա» (Բեմադրութիւն՝ Վարուժան Խտըշեան) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ74
Ներբագինեան լրացումներ - Ա/ Ներբագինեան լրացումներ- Բ | 76
Մեհմէտ Էֆենտի (Դ. Հատոր) | ՌՈՒԲԷՆ78
Մեհմէտ Էֆենտի («Ռանչպարներ») | ԴԱՇՏԵՆՑ, ԽԱՉԻԿ79
Ներբագինեան լրացումներ - Գ | 80