1980-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դուն - Գիրեր Անծանօթ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 1
Կեանք Մը | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 4
Չարենցի Անտիպ Ժառանցութիւնը | 13
Անպատմելին | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ 21
Անապատ, Ովասիս - Fata Morgana | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ23
Եւ Բանն Էր…/Յարակատար Խլրտում/Կապոյտ Զօրութիւն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]32
Սէր | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.34
Հայ Մշակութային Գանձերու Փրկութեան Եւ Պահպանման Հրամայականը | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ37
Միխայիլ Շոլոխովի «Խաղաղ Դոն» Վէպի Առեղծուածը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]53
Հայաստանի Երիտասարդ Բանաստեղծները (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ60
Զահրատ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ69
Նմոյշներ՝ Զահրատի Քերթողութենէն | ԶԱՀՐԱՏ73
Թիւրն Ու Թերին՝ Այսօր (Շար. 2) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]76
Մշակութային Լուրեր | 79