1982-1
ԽորագիրԷջ
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ 1
Անմար Երազէն/ Երեկոյեան Անկշռոյթ Երգ | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ17
Չորցած Աղիքները, «Թանթոկս» Եւ Խենթ Խնդուքը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ18
Վիճակ Սիրոյ | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ23
Բակունցի Ժպիտը | ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ, ԶՈՒԱՐԹ25
Տուր Ձեռքդ, Կեանք | ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ28
Ներսէս Շնորհալին Եւ Նրա Բերած Գրական Նորութիւնը | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ30
Մոռացել Եմ/Այս Բովանդակը/ Փշուր Եղաւ | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ32
Գրիչ Եւ Լռութիւն | ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ34
«Ամենայն Հայոց Բանաստեղծը» Էջմիածնում | ՆՈՐ-ԱՅՐ36
Պատմութիւն Գրուած Քարի Վրայ | ՊԱՏՄԱԳՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ38
Անտառ | ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ԵՐՋԱՆԻԿ40
Բնութիւնը Համօ Սահեանի Պոեզիայում | ԱԴԱԼԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ41
Բանաստեղծին Կոչումը | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.45
Արդի Գրականութեան Դիմագիծը Եւ Տագնապը (Շար. 5) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ52
Պարոյր Հայկազնը Իր Ժամանակակիցների Ոլորտում (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]60
Սարգիս Խաչատուրեան | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.68
«Աստծոյ Տասներկու Օրը» (Պերճ Զէյթունցեան) | Կ. Շ.74
«Ծուէն Ծուէն Երիզներ» (Պէպօ Սիմոնեան) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]76
Ժան Ժագ Վարուժանի Նորագոյն Թատերախաղերը | Տ., Գ.78
Մշակութային Լուրեր | 80