1974-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Հող Եւ Հոգեվիճակ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ14
Արարատն Ու Կարթաձողը | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.16
Գեղամ Սարեան՝ Մրցանակակիր | 20
Իղձ/Տարեվերջի Խոհ/Մեխակներ/Հին Սէր/Երգը/Իմ Երազներում | ՍԱՐԵԱՆ, ԳԵՂԱՄ20
Նամակ՝ «Բագին»Ի Խմբագրութեան | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]22
Աղաւնիները - Թատերգութեան Վերածեց՝ Բ. Փափազեան | ՀԱՄԱՍՏԵՂ23
Համաստեղի Նամակը | ՀԱՄԱՍՏԵՂ39
Մտածումներ Բանաստեղծութեան Մասին (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]41
Անդրատառը, Ինտրա Եւ Տ. Չրաքեան (Շար. 2) | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]50
Հայ Մշակոյթի Մասին | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]57
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 4) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ60
Հայկական Նիւթեր Շօշափող Ուսումնասիրութիւններ | Ճ[ԻՆՊԱՇԵԱՆ], Ք[ՆԱՐ]71
Խրուշչեւի Ցաւը | 74
Վերապրած Մեծին Փառքը | 75
«Ուրիշ Տէր Չի Ընդունում...» | 79
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 5) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ65