2012-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հայ խօսքով եւ գիրով ստեղծագործողի, այդ տենդը ունեցողի եւ ընթերցողի հետ | ԲԱԳԻՆ 1
Թումանեան շաուրմա | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 3
Համակարգիչ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս.[ԵԴԱ] Դ. 7
Վազգէն Շուշանեանէն Օրհան Փամուք | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 9
Համշէնահայ Քեմալ Պաշշարէն բանաստեղծութիւն՝ զգալու եւ մտածելու համար բաց լուսամուտ մը | ՊԱՇՇԱՐ, ՔԵՄԱԼ11
Անվերջ վերադարձ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 12
Սրբազան պարտականութիւնը | ՊԵՏԻԿԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ22
Շողիկ, դու դեռ երազո՞ւմ ես | ՀԵՐՈՒՆԻ-ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԵՐԻ27
Հայ աշուղական երգարուեստը 19րդ դարում եւ Ջիւանին | ՊՕՂՈՍԵԱՆ, ԹՈՎՄԱՍ32
Արամ Հայկազի հետքերով (մահուան 25-ամեակ) | ՊԱԼԵԱՆ, Յ.[ԱԿՈԲ]42
Աբրահամ Ալիքեան. աքսորի բանաստեղծը | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ56
Չեզարէ Փավէզէ «Ապրելու Արհեստը» գիրքին մէջ կը խօսի բանաստեղծութեան մասին | ՊԱԼԵԱՆ, Յ.[ԱԿՈԲ]60
Բանաստեղծութեան եւ ստեղծագործութեան մասին (Հայացուց՝ Յ. Պալեան) | ՓԱՎԵԶԷ, ՉԵԶԱՐԷ61
Սեդա Գրիգորեան՝ ապրելու ծարաւ մը եւ հաղորդել-հաղորդուելու մնայուն լարում մը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ.[ԱԿՈԲ]65
«Հայուհիի մը Օրագրէն» հատորի լոյս ընծայման առիթով (Հեղինակ՝ Սեդա Գրիգորեան) | ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ, ԿԱՐՕ68
Գրիգոր Յակոբեան եւ անոր յօդուածներու ժողովածուն | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ69
Վահան Զանոյեանի բագինի ուղղուած նամակ-յօդուածին առիթով | ԲԱԳԻՆ72
Ցաւի նախասահմանուած արուեստագէտը - Հեռակայ զրոյց՝ Էդիկ Բերդեանի հետ | ԲԱԳԻՆ73
Գիրքերու հետ | 80