1993-1-2
ԽորագիրԷջ
Մեծացուսցէ (Միսաք Մեծարենցի Ծննդեան 100Ամեակին) | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ 1
Կռիւը (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 11
Ինքնացանցում/ Հայր Մեր | ՄԱՐՈՒՇ 43
Տենդեր (Շար. 3) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 46
Բանաստեղծութիւններ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 65
Անդարձ Մեկնողներ - Սուրէն Ասատրեան | 69
«Այս Պահի Համար»... (Ս Ասատրեանի Մասին) | ՀՐԱՉԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ70
Ուրացում | ԱՍՏՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ73
«Պոեզիա»Յի Ոդիսականը... | 79
Մի Գրքի Եւ Դրա Շուրջ Խմբուած Մարդկանց Պատմութիւն- «Անթոլոգիա Հայ Պոեզիայի» - «Հնագոյն Ժամանակներէն Մինչեւ Մեր Օրերը» - Մոսկուա, 1940, Ռուսերէն (Շար. 1) | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԴԱՒԻԹ80
Հայ-Թուրք Հարցը Յ. Օշականի «Մնացորդաց» Վէպին Մէջ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ100
Քեսապի Մակդիրները | ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ, ՄԵԼԳՈՆ108
Արմանտի «Մատեան Սիրոյ Եւ Խորհուրդի» Գիրքը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ121
«Շիրակ Երգարան 1992 Սայաթ-Նովա» | 127
«40 Երգ Կամ Երկու Համերգ Ձեզ Համար» (Հեղինակ՝ Վ. Թաթիկեան) | 127
«Տիկինս Ըսաւ Թէ...» (Հեղինակ՝ Գ. Շէնեան) | 129
Քաղցր Հրաւէրը» (Հեղինակ՝ Խ. Վրդ. Տողրամաճեան) | 130
Armenian Wisdom (Կազմող՝ Ա. Պալեոզեան) | 131