1999-3
ԽորագիրԷջ
Օրէնք (Թատերախաղ՝ Վեց Տեսարան (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 1
Արուեստ Քերթութեան | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 14
Սեւ Նժոյգին Մահը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 22
Մենաւոր Ամառ/Րոնսարի Սէրը/Մարդը Երկնաքերի Մէջ | ՊԱԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 26
Հանդիպումներ - Շահան Շահնուրի Եւ Հրաչ Զարդարեանի Հետ | ԹՈՐԱՆԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ29
Աշնան Հետ.../Դուն-Ձմեռ/«Առաւօտները Երբ Պիտ' Գան» | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ՍՈՆԻԱ35
Օր - Ցերեկով - Բ. (Շար. 2) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ40
Երկրորդ Կեանքը | 59
Հայ Մարդը՝ Հայ Գիրքին Դիմաց | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ60
Յակոբ Օշական՝ Թատերագիրը (Շար. 1) | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ64
Մակերեսի Լարում (Աթոմ Էկոյեանի Հետ) (Հայացուց՝ Էլիզ Շարապխանեան) | 87
Աթոմ Էկոյեան | ՉԷՔԻՃԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ97
«Հրէշ՝ Լուսնի Վրայ» Պէյրութի Մէջ - Անվերջ Հալածող Յիշողութիւն | ԿԻՒԼՈՅԵԱՆ-ՍՐԱՊԵԱՆ, Լ[ՈՒՍԻԿ]106
«Յեղափոխութեան Լոյսէ Գօտին» Եւ «Մարդ Մը, Որ Արարատ Չունի Իր Հոգւոյն Խորը» (Հեղինակ՝ Վազգէն Շուշանեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ115
«Ես Իմ Անուշ»Ի Ոդիսականը (Շար. 8) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ126
«Աղօթք՝ Արմէնի Համար» (Հեղինակ՝ Էպրահիմ Իւնէսի) | 144
«Սիրակարօտ Հոգիներ» (Խմբագիր՝ Վաչէ Ղազարեան) | 146
«Գիր Եւ Գիծ» (Հեղինակ՝ Գրիգոր Քէօսէյեան) | 148
«Արցախցի Կինը Պատմութեան Մէջ» (Հեղինակ՝ Պելլա Պապայեան) | 150
Մշակութային Լուրեր | 151