ԾԵ. Տարի, 2017 թիւ 4
ԾԵ. Տարի, 2017 թիւ 4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Խմբագրական | [ԲԱԳԻՆ]1
Կամուրջ | ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ4
Մեղուներ պահող աղջիկը | ՅԱՍՄԻԿ ՍԻՄՈՆԵԱՆ12
Վտանգաւոր տուփը | ԱՆՈՅՇ ԱԿՆԵՐԵԱՆ15
Սեւ Այրի/Մ.Ին/Է.Ի Հետ Խաղալիս | ԱՐԱՄ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ22
Պատկեր/Նկատում/Մտերմիկ Հայքու/Մատթէոս Զարիֆեանին/Առնչութիւն | ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ28
Գեղարուստական արձակի արուեստը | ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆ31
Հենրի Ճէյմզէն ետք վէպերը երբեք այլեւս նոյնը չեղան (Թարգանութիւնը՝Վիգէն Թիւֆէնքճեանի) | ՃՈՆ ՊԱՆՎԻԼ33
Հենրի Ճէյմզ (Թարգանութիւնը՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեանի) | ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ THE PORTRAIT OF A LADY-Ի ՆԱԽԱԲԱՆԷՆ (1908)Ն36
Սեպհական/Քովնտի Մարդ | ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ41
Զապէլ Եսայեանի անտիպ նամակները Արամ Անտոնեանին (1921-1934թթ) Բ. | ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ42
Ո՞վ է կրկնագիր մարդը | ՆԱԹԱԼԻ ՆԱԶԻԿ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆ49
Հայերէն տառերու լատինացումի փորձեր 1930-ական թուականներուն | ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ55
Ես օգտագործած եմ լուսանկարը խնդիր բարձրացնելու համար | ԳԱՐՈԼԻՆԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ66
| [ԲԱԳԻՆ]78
Գերման Աւագեան | [ԲԱԳԻՆ]80