Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Խմբագրական | [ԲԱԳԻՆ]1
Գարնանատենչ
Ահազանգ
| ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
5
10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԻՆ
«Լեզուն կը մեռնի, երբ լեզուատէրը կը մեռնի լեզուին մէջ»
| ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ
20
մանրուքներ մասունքի | անահիտ իշխանուհի31
Վերջին կայարանի աղօթք | ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ37
Բարեկամ անունը տաղանդ | Վեհանոյշ Թեքեան40
Կեցայ… | ԾԱՒԻ ՊԻԼԱԼԵԱՆ46
Բանաստեղծութիւններ | ԱՆԱՀԻՏ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ50
Տ.Տ.Տ.-ն | ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ 53
Անտիպ նամակներ Յակոբ Մնձուրիից | ԷՄՄԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ 61
Դանիէլ Վարուժանի «Հարճը» վիպերգի հերոսուհին | ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 66
Բարեկենդանը Բերայի մէջ. Երուանդ Թօլայեանի Իտէալին ետեւէն վէպը | ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ77
Փանոս Ճերանեանի ԹՐԹԻՌՆԵՐ...ը | ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ84
Սփիւռքեան ինքնութիւններու յանկարծաբանումը՝ հայկական ճազ | ԱՆԱՀԻՏ ԳԱՍԱՊԵԱՆ 91
Հարցազրոյց արուեստաբան Փրոֆ. Անահիտ Գասապեանի հետ | ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ 97
Տիանա Յակոբեանի Կանչող Գոյները | [ԲԱԳԻՆ]109