Արաս հրատարակչատուն Պոլիս, 2022 Զահրատ (1924-2007), որ Ի. դարու հայալեզու քնարերգութեան իր դրոշմը ձգած արդիաշունչ ու իւրայատուկ անուններէն մէկն է,... Կարդալ աւելին
Ձեռքիս տակ են Խաչիկ Տէր Ղուկասեանի «Բագին»ի համար ղրկած քերթուածները: Առօրեայէն առնուած վիճակներ, որոնք կը ներկայացուին նոյնքան առօրէական պատկերներով եւ որոնք կրնան «անպատշաճ» համարուիլ մեր քերթողութեան համար, բայց ընթերցողը անմիջապէս կը դնեն ուղղակի յարաբերութեան մէջ բանաստեղծին հետ: Կարդալ աւելին